Velkommen


Vendbjerg er et familienavn, der kan dateres tilbage til 1862. Det kan ikke direkte angives, hvornår det er opstået. Men i Hartkornslisten fra 1862 optræder navnet for første gang som familienavn. Her er en Gårdmand indført under navnet Povl Venbjerg. Han ejer matrikel nr. 8a i Bjergby sogn. Her lå gården Venbjerggaard. Gården havde navn efter det store bakkedrag, ved navn Venbjerg, der ligger nord for det sted, hvor gården lå.

Senere er der tilføjet et ”d ” i navnet.

[ 19/3/2005 | Copyright (c) www.vendbjerg.dk Alle rettigheder forbeholdes. ]


vendbjerg.dk is hosted by b-one.net